KEM - MỘT MÓN TRÁNG MIỆNG - MỘT NÉT VĂN HOÁ

daivieta

Kem hay ice cream là món tráng miệng lạnh – frozen dessert từ sữa đã có từ lâu đời không những ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Việt Nam ta từ lâu đã xuất hiện loại k...

TẠI SAO KEM TAN CHẢY ?

daivieta

Sự tan chảy của kem là một khía cạnh khoa học quan trọng của kem và được nghiên cứu trong Frozen Dessert Center ở trường Đại học Wisconsin-Madison Một số loại kem tan c...

daivieta

ĐỂ LÀM KEM MỊN, BẠN CẦN SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU LÀM KEM NỀN THÍCH HỢP